چگونه از کتاب های Reading استفاده کنیم؟

people

احسان سعیدپور

    با در ذهن داشتن تکنیک های خواندن که قبلا به آن ها اشاره کردیم، ابتدا صورت سوال را بخوانید و فقط همان کاری که از شما خواسته است را انجام دهید مانند کامل کردن یک جدول. بعد با استفاده از تکنیک های خواندن، سوالات را پاسخ دهید. حالا به سراغ نامه بروید و جواب های خود را با توجه به املا یا هجی آن ها با پاسخنامه مطابقت بدهید، حتی اگر یک حرف نوشته نشده باشد و یا پس و پیش نوشته شود، نمره آن سوال را از دست خواهید داد. اگر سوالی را غلط زده اید و یا اصلا به آن جواب نداده اید، علت اشتباه یا مشکل خود را ریشه یابی کنید، فقط در این صورت است که می توانید از تکرار اشتباه مشابه در دفعات جلوگیری و نمره تست بعدی خود را بهبود بدهید. در صورت لزوم از دیکشنری کمک بگیرید و در مواردی که هموز شک دارید و یا قانع نشده اید، با دوستان و یا معلم خود مشورت کنید.

    مقالات مرتبط با چگونه از کتاب های Reading استفاده کنیم؟