ممتحن چگونه درباره نمره اسپیکینگ شما تصمیم گیری می کند؟

people

احسان سعیدپور

  ممتحنین به خوبی می دانند که در پارت اول، سوالات کوتاه هستند و داوطلبین مجبور هستند از پاسخ های نسبتاً کوتاه استفاده کنند. در نتیجه ممتحن انتظار ندارد جملات خیلی تاثیر گذاری را در این مرحله بشنوند.

  بنابراین ممتحن بر اساس عملکرد کلی داوطلب در این بخش تصمیم گیری می کند که در آن به این مولفه ها توجه می کند:

  تلفظ صحیح، نداشتن اشتباهات ساده در جملات، پاسخگویی به سوالات بدون وقفه و پازهای طولانی و صحبت کردن با تنوع مختلفی از دامنه واژگان (عدم استفاده از کلمات تکراری بیش از حد مجاز).

  اگر تمرکز شما بر روی روان صحبت کردن، جواب های کوتاه و ساده، کافی و مورد قبول هستند پس فقط سعی کنید روان و طبیعی صحبت کنید.

  پارت دوم

  در این پارت ممتحن وقت کافی خواهد داشت تا دقیقا به انگلیسی حرف زدن شما خوب گوش کند، انگار چشمانش بسته است و فقط روی گفته های شما تمرکز می کند.

  این پارت بهترین فرصت را برای ممتحن فراهم می کند تا به همه ابعاد زبان اگلیسی شما دقت کند، ابعادی مانند دامنه واژگان و تنوع ساختارهای جملات. برای کسب نمره بالا در این قسمت، سعی کنید از کالوکیشن ها و بعضا اصطلاحاتی که افراد native به طور طبیعی در کلامشان استفاده می کنند، استفاده کنید.

  این پارت بهترین بخش برای تخت تاثیر قرار دادن، استفاده از ساختارهای گرامری پیچیده و کلمات سنگین و ناموزون با سطح زبان شما نیست بلکه منظور کاربرد طبیعی کلمات و گرامرها در جایگاه صحیح خود می باشد.

  مقالات مرتبط با ممتحن چگونه درباره نمره اسپیکینگ شما تصمیم گیری می کند؟