آیا در رایتینگ آیلتس مشکل ایده پردازی دارید؟

people

احسان سعیدپور

  یکی از رایج ترین مشکلات، پیدا کردن ایده های مناسب در رایتینگ است که تحت شرایط آزمون و استرس زمان این مشکل پیچیده تر هم می شود. پس باید قبل از شرکت در آزمون تمرین کافی داشته باشید. در هنگام ایده پردازی به این چهار نکته توجه کنید:

  • ایده های ساده قابل قبول هستند پس ایده های خود را پیچیده نکنید. ساده ترین ایده ها که به موضوع سوال مربوط باشد قابل قبول است حتی اگر ایده شما غیر تخصصی باشد.
  • ایده های شما باید سفاف و مشخص باشد. اگر ایده های شما خیلی کلی باشد، نمره کافی در task response نخواهید گرفت.
  • برای کسب نمره کامل به تعداد ایده های زیاد نیاز نیست. برای هر پاراگراف داشتن یک ایده مرکزی که خوب با توضیحات و مثال ها ساپورت کافی شود کافی است.
  • نترسید! روز آزمون هم مثل زمان تمرین است. اجازه ندهید استرس روز آزمون باعث شود نتوانید ایده های خوب داشته باشید.

  رایج ترین روش های ایده پردازی:

  یکی از رایج ترین تمرین های ایده پردازی، لیست کردن معایب و مزایای یک موضوع است که برای موضوعات advantage and disadvantage هم کاربرد زیادی دارد. به مثال زیر توجه کنید:

  Advantage of Education:

  • Education gives people knowledge and skills
  • People with qualification are more likely to find work
  • They can earn a higher salary
  • They can contribute positively to the socity

  Disadvantages of studying Abroad:

  • Living and studying can be difficult
  • Having problems with paperwork such as visa applications
  • The language barrier can be a problem
  • Studying in a foreign language is challenging

  دومین روش مفید برای پیدا کردن ایده های مناسب مباحثه است. تصور کنید در مورد یک موضوع خاص با یک دوست در حال بحث کردن هستید و برای قانع کردن طرف مقابل به دلایل مشخص نیاز دارید. به مثال زیر توجه کنید:

  You: What do you think cause obesity?

  Your Friend: Too much fast food consumption and ready meals.

  You: How does that cause obesity?

  Your Friend: This kind of food is high in fat and sugar.

  You: What can be done about that?

  Your Friend: The government should put higher taxes on fast food.

  You: What else can cause obesity and why is it a growing problem?

  Your Friend: Well, lack of exercise, people are too busy with work and they can't get to go to the gym and...

  مقالات مرتبط با آیا در رایتینگ آیلتس مشکل ایده پردازی دارید؟