آزمون آزمایشی آیلتس آنلاین

people

احسان سعیدپور


  • Task 32

آزمون لیسنینگ آیلتس

در این قسمت برای شما دوستان عزیز محیطی را آماده کرده ایم که بتوانید مهارت لیسنینگ خود را تقویت نمایید.

در پایین این مطلب هریک از پادکست های مربوط به هر بخش قرار گرفته است که می توانید گوش دهید و سوالات لیسنینگ را پاسخ دهید.

یک عدد کاغذ و خودکار بردارید و لغت هایی را که می شنوید یادداشت کنید.

سپس وارد سایت سوید و جواب هایتان را در بخش نظرات بنویسید.

Task 32

Listen to the following tips about how to write a cover letter when applying for a job. Fill the gaps in the summary using no more than THREE words.

Tip 1

Address the cover letter to a ......1...... person, generally the person in charge of the department you're applying to or the ......2...... in charge of the interview.

Tip 2

Avoid simply repeating the information in youe resume. Instead, use your cover letter to introduce and highlight your ......3......, curiosity, and your ......4...... in the field you're applying to work in.

Tip 3

keep in short, simple and ......5......, definitely no more than one page, and probably closer to half a page; three paragraphs should do th trick. Resist the ......6...... to ramble on, and instead ......7...... right into the interesting parts.

مقالات مرتبط با آزمون آزمایشی آیلتس آنلاین