اغلب داوطلبین از این که تمام سوالات نوشته شده روی کیو کارت را پاسخ نداده اند دچار استرس شده و فکر می کنند که دیگر نمی توانند نمره مورد قبول را کسب کنند اما اینطور نیست. اگر تمام سوالات داده شده در کیو کارت را پاسخ نداده اید نگران نباشید! سوالات داده شده در کیو کارت های پارت دوم شفاهی صرفا برای راهنمایی شما نوشته شده و صرفا پاسخگویی به آن ها برای صحبت کردن به مدت تقریبا دو دقیقه کافی نیست. توجه داشته باشید که این نکته برای سوالات داده شده در قسمت رایتینگ تسک اول جنرال صادق نیست و باید در هنگام نامه نگاری به تمام سوالات مطرح شده در آن قسمت پاسخ دهید. پس فراموش نکنید که پاسخگویی به سوالات اصلی کیو کارت، مورد نظر اگزمینر است و در مدت زمان دو دقیقه باید با توجه به ابعاد مختلف سوال، آن را به خوبی توصیف نمایید.