منظور از Less Common Vocabulary در رایتینگ چیست؟

people

احسان سعیدپور

    اگر سعی دارید تا با نوشته های خود ممتحن را تحت تاثیر قرار دهید، نگران واژه های سخت و سنگین نباشید بلکه سعی کنید از گروه کلمات متداول و طبیعی استفاده کنید. به عنوان مثال به جای این که سعی کنید از لغت exquisite به جای کلمه beautiful استفاده کنید، سعی کنید از ترکیب گروه کلماتی مانند incredibly beautiful استفاده کنید. هر یک از کلمات این این ترکیب در جایگاه خود جزو کلماتی محسوب می شوند که به نوع خود می توانند ممتحن را تحت تاثیر قرار دهند اما ترکیب طبیعی آن ها با یکدیگر قطعا موثرتر است. یکی از راه های ساده برای آشنایی با این نوع کلمات، خواندن مثال های دیکشنری است. به عنوان مثال وقتی کلمه beautiful را در دیکشنری سرچ کنید، رایج ترین ترکیب های مربوط به این لغت در مثال ها به شما نشان داده خواهد شد..

    مثال:

    • It was a breathtakingly beautiful scenery.
    • The TV showed incredibly beautiful images of nature.

    مقالات مرتبط با منظور از Less Common Vocabulary در رایتینگ چیست؟