موثرترین روش شخصی برای تقویت مهارت ریدینگ

people

احسان سعیدپور

  با توجه به این که افراد برای یادگیری و تقویت مهارت های مختلف به روش های متفاوتی به موفقیت دست پیدا می کنند، شما نیز با آزمودن این روش ها می توانید موثرترین روش شخصی برای خودتان در تقویت مهارت ریدینگ را پیدا کنید.

  روش اول: یک تست کامل را در مدت زمان 60 دقیقه انجام دهید و بعد دلیل جواب های اشتباه را پیدا کنید و آن ها را دسته بندی کنید. مثلا تعداد اشتباهات اسپلینگ یا اشتباهات مربوط به معنای لغات.

  روش دوم:  یک تسک کامل را در بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان 60 دقیقه ای انجام دهید. شاید در این روش یک تسک کامل را در مدت 2 ساعت انجام دهید. بعد از انجام تست جواب های اشتباه را پیدا کرده و آن ها را دسته بندی کنید. حالا می توانید تعداد جواب های درست را با روش قبلی مقایسه کنید تا متوجه شوید اشکال کار از کجاست.

  روش سوم:  یک متن ریدینگ را انتخاب کرده و آن را در مدت زمان 20 دقیقه انجام دهید. بعد جواب های اشتباه را پیدا کنید و آن ها را دسته بندی کنید.

  حالا می توانید تعداد جواب های صحیح را با جواب های صحیح یکی از متون که با روش های فوق انجام داده اید مقایسه کنید.

  روش چهارم: یک متن ریدینگ را انتخاب کرده و آن را بدون در نظر گرفتن محدودیت زمان 20 دقیقه ای انجام دهید. بعد جواب های اشتباه را پیدا کنید و آن ها را دسته بندی کنید. حالا می توانید تعداد جواب های صحیح را با جواب های صحیح یکی از متون که با روش های فوق انجام داده اید مقایسه کنید.

  روش پنجم: یک نوع از انواع سوالات ریدینگ، سوالاتی که معمولا غلط جواب داده اید، مثلا Yes, No, Not Given را انتخاب کنید و از تست های مختلف فقط همان سوالات را پاسخ دهید و پس از هر بار پاسخگویی به سوالات علت جواب های اشتباه را ریشه یابی کنید. این تمرین را به قدری تکرار کنید که تغییر مثبتی در تعداد جواب های صحیح حاصل شود.

  روش ششم: یک تست ریدینگ انتخاب کنید و در هنگام پاسخگویی به سوالات، هر جا که لازم شد از دیکشنری استفاده کنید. با این روش می توانید مطمئن شوید مشکلات مربوط به ندانستن معنی لغات تا چه حدی برای شما جدی محسوب می شود.

  روش هفتم:  یک متن ریدینگ را انتخاب کنید و بدون توجه به سوالات فقط سعی کنید درک کلی خود از متن را بسنجید. در صورت نیاز می توانید متن انتخابی را چند بار بخوانید. پس از خواندن متن حالا می توانید بر اساس درکی که از متن پیدا کرده اید سوالات را جواب دهید و سپس جواب های خود را با کلید سوالات که معمولا در انتهای کتاب های تست وجود دارد مقایسه کنید.

  پس اگر احساس می کنید که با تست زدن های متوالی تغییر مثبتی در نمره ریدینگ شما حاصل نمی شود بهتر است تست زدن را متوقف کنید و با استفاده از روش های متنوع مانند روش های بالا به دنبال روشی موثرتر به جهت پیدا کردن ریشه مشکل و در نتیجه ارتقا نمره ریدینگ خود باشید.

  مقالات مرتبط با موثرترین روش شخصی برای تقویت مهارت ریدینگ