چالش حداقل 3 ساعته شرکت در آزمون آیلتس

people

احسان سعیدپور

    در حالی که بسیاری از داوطلبین شرکت در آزمون آیلتس از مدت زمان کلی آزمون اطلاع دارند، 2 ساعت و 40 دقیقه، بسیاری از آن ها تجربه شرکت در آزمون اصلی که ممکن است نزدیک به 4 ساعت و نیم یا حتی بیشتر طول بکشد را ندارند. معمولا از 1 ساعت قبل از شروع آزمون از داوطلبین خواسته می شود تا در محل برگزاری بخش کتبی آزمون حضور داشته باشند و با احتساب وقفه های بین سکشن های آزمون، برای جمع و پخش کردن برگه ها و یا شمارش آن ها، مدت زمان اجرای آزمون در عمل به بیش از 3 ساعت خواهد رسید. به همین دلیل به داوطلبین توصیه میشود تا خود را برای این شرایط آماده کنند و به ویژه برای رویارویی با چالش حداقل 3 ساعته شرکت در آزمون، تمرین تمرکز و فکر کردن آن هم به زبان انگلیسی را از قبل داشته باشند. برای این کار شرکت در آزمون های آزمایشی حتی در منزل با رعایت شرایط و محدودیت های روز آزمون توصیه می شود.

    مقالات مرتبط با چالش حداقل 3 ساعته شرکت در آزمون آیلتس