روان صحبت کردن یا Fluency مختص مهارت اسپیکینگ نیست!

همان طور که می دانید کل مدت زمان داده شده در این قسمت از آزمون 60 دقیقه است پس سریع و روان نوشتن مهمترین نکته برای کسب نمره بالا به حساب می آید. به ویژه در زمانی که بخواهید چند دقیقه ای هم برای مرور کردن نوشته های خود ذخیره کنید.

راهکار:

  • اول، در برخی از مواقع، نه همواره، مانند شرایط آزمونی با خود رفتار کنید یعنی با توجه به محدودیت های زمانی بنویسید و راس ساعت نوشتن را متوقف کنید.
  • دوم، در هنگام نوشتن از دیکشنری و یا تلفن همراه هوشمند خود کمک نگیرید و عادت کنید بر اساس دانش شخصی خود بنویسید.

استفاده از این دو راه حل را زمانی توصیه می کنیم که شما به سطح قابل قبولی از زبان عمومی، سطح متوسطه، در دانش گرامر و لغات رسیده باشید. تقویت زبان عمومی باعث تقویت fluency در مارتهای چهارگانه خواهد شد. وقتی لیسنینگ شما قوی باشد، تاثیر آن را در اسپیکینگ خود خواهید دید و وقتی ریدینگ شما قوی باشد، تاثیر آن را رایتینگ خود خواهید دید. این مهارت ها به یکدیگر کاملا وابسته هستند و تقویت هر کدام می تواند به تقویت دیگری منجر شود.