روان صحبت کردن یا Fluency مختص مهارت اسپیکینگ نیست!

ویژگی های افرادی که می توانند یک متن را کاملا روان بخوانند چیست؟ آنها به سرعت از روی خطوط در متون عبور می کنند، تمرکز آنها صرفا بر روی مفهوم است، برای درک معانی لغات مجبور به استفاده از دیکشنری های خود نیستند، به ندرت حواس آنها از خواندن پرت می شود و در هنگام خواندن به آنچه تا حال خوانده اند فکر می کنند تا بتوانند مفاهیمی که قرار است در ادامه متن بخوانند را بهتر متوجه شوند. آنها می توانند معانی کلمات جدید را بر اساس متن حدس بزنند و وقت خود را برای درک معنی یک یا چند کلمه هدر ندهند. آیا این ویژگی در هنگام خواندن شما هم بارز است؟

راهکار:

  • اول، در هنگام مطالعه کاملا بر روی متن متمرکز باشید و به مفاهیم داده شده کاملا دقت کنید.
  • دوم، در برخی موارد، نه همواره، سعی کنید دیکشنری خود را کنار بگذارید و معانی لغات را با توجه به کلیت متن داده شده حدس بزنید.
  • سوم، پیش از تمرین برای آشنایی با تکنیک های پاسخگویی به سوالات در ریدینگ، دامنه واژگان خود را تقویت کنید.