من سطح زبانم خیلی ضعیفه. برای آیلتس باید چیکار کنم؟

people

احسان سعیدپور

    اگر از زبان هیچ نمیدانید و یا در سطوح مبتی هستید حتما به محیط کلاس زبان و معلم نیاز خواهید داشت. در واقع هنوز برای یادگیری تکنیک های آزمون آیلتس زود هست و باید کمی صبر کنید حداقل تا سطح متوسطه زبان. بعضا با افرادی مواجه می شویم که صرفا به مدرک آیلتس نیاز دارند و علاقه ای به یادگیری زبان ندارند و دنبال روش های معجزه آسا هستند که باید بگوییم این روش ها هرگز وجود واقعی ندارند. برای اینکه از پس آیلتس برآیید باید به زبان انگلیسی علاقه داشته باشید و یا با هدف گذاری صحیح برای خود علاقه مندی ایجاد کنید.

    مقالات مرتبط با من سطح زبانم خیلی ضعیفه. برای آیلتس باید چیکار کنم؟