قواعد نوشتن کد تمیز

people

احسان سعیدپور

  قوانین عمومی

  • قوانین استاندارد را دنبال کنید.
  • ساده تر همیشه بهتر است. به حداقل ممکن پیچیدگی را کم کنید.
  • از پاک کردن کد تا یافتن راهکار بهتر خودداری کنید. همیشه به ریسک یک مشکل نگاه کنید.

  قوانین قابل فهم بودن

  • استوار باشید؛ اگر چیزی را به روش خاصی انجام می دهید، همه چیزهای مشابه را به همان روش انجام دهید.
  • از متغیرهای توضیحی استفاده کنید.
  • از شرایط منفی خودداری نمایید.

  قوانین طراحی

  • داده های قابل تنظیم را در سطوح بالا نگه دارید.
  • پلی مورفیسم را به if/else ترجیح دهید.
  • کدهای چند thread را جدا نمایید.
  • از dependency-injection استفاده کنید.
  • یک کلاس باید فقط وابستگی مستقیم خود را بداند.

  قوانین نام گذاری

  • نام های توصیفی و یکنواخت را انتخاب کنید.
  • از اسم های معنادار استفاده کنید.
  • از نام های قابل تلفظ و قابل جستجو استفاده کنید.
  • بجای استفاده از اعداد متغیر از نام های ثابت استفاده کنید.
  • از رمزگذاری اضافه کردن پیشوند و تایپ اطلاعات اجتناب کنید.

  قوانین توابع

  • کوچک
  • یک چیز را انجام دهد.
  • استفاده از نام های توصیفی
  • استفاده از آرگومان های کمتر
  • عوارض جانبی نداشته باشد.

  قوانین کامنت گذاری

  • همیشه سعی کنید توضیحاتی را برای درک خود در کد بگذارید.
  • از کامنت های بیهوده بپرهیزید
  • به عنوان توضیح مقصود و کد استفاده کیند
  • به منظور هشدار از پیامدها استفاده کنید.

  قوانین سورس کد

  • مفاهیم را به صورت عمودی مرتب سازی نمایید.
  • متغیرها را نزدیک به جایی که می خواهید استفاده کنید تعریف نمایید
  • توابع وابسته باید نزدیک به هم باشند.
  • توابع مشابه باید نزدیک به هم باشند.
  • از طولانی شدن خط کدها بپرهیزید.
  • کدها را قطعه قطعه نکنید.

  مقالات مرتبط با قواعد نوشتن کد تمیز