نکات آزمون لیسنینگ آیلتس

people

علم برتر

  در حین لیسنینگ توجه کنید...

  نوع کلمات: دقت کنید در سوالات جای خالی به چه نوع کلمه ای نیاز دارید، اسم، فعل، صفت یا قید سپس در هنگام شنیدن به دنیال همین نوع کلمه در جواب ها باشید.

  با موقعیت ارتباط برقرار کنید: قبل از شروع هر بخش مقدمه ای کوتاه درباره فضای مکالمه داده می شود، جملاتی مانند "شما سخنرانی استاد دانشگاهی را خواهید شنید که درباره... در حال صحبت است." یا "شما مکالمه ای بین دو هم کلاسی درباره... خواهید شنید..." این مقدمه کوتاه روی برگه سوالات نوشته نشده و فقط در لیسنینگ پخش می شود و توجه دقیق به آن می تواند درک جزئیات لیسنینگ را ساده تر کند، جزئیاتی مانند محل مکالمه، زمان مکالمه و موارد مشابه.

  داشتن توجه مستمر: به یاد داشته باشید که لیسنینگ فقط یک بار پخش می شود پس اگر سوالی را از دست دادید، تمرکز خود را از دست ندهید و به ادامه لیسنینگ و سوالات بعدی توجه کنید. در لیسنینگ باید بخوانید، بشنوید و بنویسید! انجام این جمله ساده نیازمند تمرین زیاد است.

  توجه به کلمات نشانگر: به کلمات نشانگر یا کلماتی که مسیر لیسنینگ را تغییر می دهند دقیق توجه کنید، کلماتی مانند but, then, however, finally, etc. توجه به این دست کلمات و کلمات مشابه، به شما کمک می کند به جواب صحیح بیشتر نزدیک شوید.

  بیش از حد سریع نباشید: یکی از تله های آزمون آیلتس در قسمت شنیداری، اصلاح اطلاعات داده شده است به عنوان مثال در ابتدا گوینده زمان ملاقات را ساعت 4 اعلام می کند اما پس از درنگی کوتاه آن را به زمان ساعت 5 تغییر می دهد یا اصلاح می کند. اگر مسیر لیسنینگ را بدون وقفه دنبال کنید در این تله نخواهید افتاد.

  حتما جواب ها را چک کنید: در پایان هر پارت بین 30 تا 45 ثانیه به شما فرصت داده می شود تا جواب های خود را از لحاظ اسپیکینگ، مفرد یا جمع بودن و فرم کلمه (به عنوان مثال ing فرم) چک کنید. مثلا اگر به جای فرم جمع مثل libraries از فرم مفرد این کلمه در جای خالی استفاده کنید، جواب شما اشتباه خواهد بود.

  آموزش آیلتس

  مقالات مرتبط با نکات آزمون لیسنینگ آیلتس