نکاتی درباره برنامه نویسی

people

احسان سعیدپور

  چرا برنامه نویسی را یاد بگیریم؟

  • برنامه نویسی مانند پیدا کردن راه حلی برای شکستن یک مسئله یا مشکل می باشد.
  • ما هم اکنون در دنیایی هستیم که به ارتباطات، اطلاعات نیازمندیم و برنامه نویسی این کار را برای ما فراهم می کند.
  • وقتی که علم کدنویسی را فرا می گیرید، دید جدیدی به دنیا خواهید داشت.
  • دانستن برنامه نویسی سبب برتری شما نسبت به دیگران می شود.
  • دانستن علم برنامه نویسی به شما دیدگاه یک مهندس نرم افزار را می دهد و به شما می آموزد که چگونه دید کامپیوتری داشته باشید و مشکلات را از آن منظر حل کنید.
  • زمانی که می فهمید چه کارهایی را می توان با برنامه نویسی انجام داد، درک بهتری از تکنولوژی که در تمام زندگی شما تاثیر می گذارد، خواهید داشت.
  • استیو جابز معتقد بود: که تمام مردم باید برنامه نویسی یاد بگیرند، چون برنامه نویسی به شما یاد می دهد که چگونه فکر کنید...
  • در نهایت می توان گفت: برنامه نویسی ابزاری قدرتمند است، فراتر از آنچه تصور کنید.

   

  مقالات مرتبط با نکاتی درباره برنامه نویسی