آموزش ها

رایگان
جزئیات دوره
دسته بندی:

سیستم عامل

آموزش کاربردی ویندوز 10

(145)
رایگان
جزئیات دوره
دسته بندی:

سیستم عامل

آموزش VMWare

(145)
رایگان
جزئیات دوره
دسته بندی:

سیستم عامل

آموزش امنیت اندروید

(145)
رایگان
جزئیات دوره
دسته بندی:

سیستم عامل

آموزش کامل دوره Lpic1

(145)