آخرین دوره های آموزشی

آموزش طراحی سایت شخصی تا ورود به بازار کار
آموزش طراحی سایت شخصی تا ورود به بازار کار

مدرس: علم برتر

access_time

7:52:00

assessment

مقدماتی

آموزش کسب درآمد ارزی از اینترنت
آموزش کسب درآمد ارزی از اینترنت

مدرس: علم برتر

access_time

8:43:00

assessment

خیلی پیشرفته

آموزش راه اندازی وب سایت
آموزش راه اندازی وب سایت

مدرس: احسان سعیدپور

access_time

0:0:00

assessment

مقدماتی

دوره آموزش SQL Server 2019 از مقدماتی تا پیشرفته
دوره آموزش SQL Server 2019 از مقدماتی تا پیشرفته

مدرس: احسان سعیدپور

access_time

8:21:00

assessment

پیشرفته

آموزش برنامه نویسی Kotlin از صفر تا صد
آموزش برنامه نویسی Kotlin از صفر تا صد

مدرس: علم برتر

access_time

0:29:00

assessment

پیشرفته

آموزش نرم افزار رویت Autodesk Revit به زبان فارسی
آموزش نرم افزار رویت Autodesk Revit به زبان فارسی

مدرس: علم برتر

access_time

2:0:00

assessment

پیشرفته

دانلود رایگان آموزش پرسپکتیو
دانلود رایگان آموزش پرسپکتیو

مدرس: علم برتر

access_time

0:49:00

assessment

پیشرفته

حفظ کردن آسان لغات زبان انگلیسی با کدینگ
حفظ کردن آسان لغات زبان انگلیسی با کدینگ

مدرس: علم برتر

access_time

0:0:00

assessment

مقدماتی